Środowisko naturalne – co nam szkodzi, a co sprzyja?

Środowisko naturalne jest to każdy element przyrody, który nas otacza. Warto zdawać sobie sprawę, że to właśnie człowiek ma ogromny wpływ na to, jak środowisko naturalne się rozwija. Nasze zachowania kształtują środowisko naturalne i mają na nie ogromny wpływ. Jakie działania przynoszą korzyść środowisku naturalnemu, a jakie szkodzą? Odpowiedź na te i inne pytania w tekście poniżej.

Czym jest środowisko naturalne?

Środowisko naturalne składa się z wszystkich elementów przyrody, zarówno ożywionych jak i nieożywionych. Jest to zarówno gleba, woda powierzchniowa jak i podziemna, skały, góry oraz grunty, kopaliny i każdy organizm żywy.

Jakie nasze działania przynoszą korzyści dla środowiska naturalnego?

Ochrona przyrody jest jednym z działań, które pozytywnie wpływają na środowisko. Regulację prawne w tym zakresie, tworzenie rezerwatów przyrody, parki krajobrazowe oraz parków narodowych sprawia, że elementy przyrody są pod szczególną ochroną, co zapobiega jej wyginięciu. Jest to niezwykle ważne działanie człowieka, które przynosi pozytywne aspekty dla środowiska.

Kolejnym działaniem człowieka, które przynosi pozytywne skutki dla środowiska, jest promowanie rolnictwa ekologicznego. Jest to jedna z gałęzi, która nie tylko wpływa pozytywnie na los zwierząt, ale też ludzi. Ekologiczne uprawy mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, dzięki ograniczonemu zużywaniu chemicznych substancji przy ich uprawie.

Sadzenie lasów od dłuższego czasu jest działaniem, które promowane na całym świecie. Pozwala to na korzystny wpływ człowieka na ekosystem. Trzeba pamiętać, że to właśnie drzewa oczyszczają powietrze ze szkodliwych toksyn, dlatego też warto sadzić drzewa.

Jakie działania człowieka wpływają negatywnie na środowisko naturalne?

Wycinanie drzew jest jednym z działań człowieka, które szkodą środowisku naturalnemu. Wylesianie ma miejsce przez używanie drewna na masową skalę w przemyślne, rolnictwie, aby pozyskać dodatkowe tereny uprawne oraz pastwiska dla zwierząt, oraz budownictwie. Co jakiś czas słychać głośne akcje ekologów związane z ratowaniem terenów zielonych i lasów przed wycinaniem pod kolejne drogi.

Kolejne szkodliwe działanie, które negatywnie wpływa na środowisko naturalne to pożary w lasach. Nadal bardzo często do pożarów latem lasach dochodzi przez bezmyślność ludzką. Surowo zabronione jest latem w terenach do tego nieprzystosowanych palenie ognisk. W ten sposób co roku zostaje zniszczona flora i fauna w lasach.

Zanieczyszczenia powstają wskutek działalności człowieka. Od dłuższego czasu kładzie się mocny nacisk na edukowanie w tym temacie, niestety nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ziemia jest dobrem nas wszystkich i trzeba o nią dbać. Warto zmienić, piec węglowy na ekologiczne sposoby ogrzewania domu, popularne są również odnawialne źródła energii, ważne jest segregowanie śmieci i odpadów oraz redukcja zanieczyszczeń poprzez zmniejszanie wykorzystywania plastiku, który rozkłada się w ziemi przez wiele tysięcy lat.

Podsumowanie

Natura to dobro wspólne każdego z nas, dlatego też warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie działania są korzystne dla środowiska naturalnego, a jakie niosą negatywne skutki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.