Neuroedukacja – co to właściwie jest, czyli wszystko co musisz wiedzieć?

Bardzo łatwo możemy zauważyć fakt, że od jakiegoś czasu zarówno pedagogowie, jak również psychologie bardzo mocno interesują się wynikami badań mózgu, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych technik neuroobrazowania, a szczególnie tomografii komputerowej, jak również rezonansu magnetycznego, Wyniki tych właśnie badań mają na celu zweryfikowanie, czy stosowane do tej pory metody nauczania są odpowiednie, czy też trzeba coś zmienić. Zatem, koniecznie musimy wiedzieć, na czym dokładnie polega neuroedukacja?

Neuroedukacja – co to?

Neuroedukacja nazywana bywa również neurodydtaktyką. Jest to dziedzina dydaktyki oraz pedagogiki, którą zapoczątkował Richard Bandler oraz John Grinder ze Stanów Zjednoczonych, w latach siedemdziesiątych. Ta właśnie dziedzina pokazuje dokładnie, że konieczne jest odpowiednie pobudzenie neuronów w momencie przyswajania wiedzy.

Trzeba zastosować metody, jakie będą miały możliwość wykorzystania całkowitego potencjału mózgu, które wzmacniają oraz zwiększają jego sprawność, dzięki czemu uczenie się będzie bardzo ciekawe, a do tego przy tym odpowiednio zaangażowany będzie neuron. Takie metody uczenia się sprawiają, że jesteśmy w stanie na dłużej zapamiętać informacje, które do nas docierają, a przede wszystkim możemy je powiązać z naszymi życiowymi doświadczeniami.

Ta właśnie dziedzina stawia sobie konkretny cel, jakim jest zbadanie optymalnego procesu nauczania, jak również uczenia się z perspektywy pracy mózgu człowieka. Wiąże się to oczywiście z różnymi trudnościami, ponieważ obecnie wiele różnych dziedzin ma jakiś wpływ na naszą edukację. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę pedagogikę, kognitywistykę, jak również psychologią. Kluczowe dziedziny to także ekonomia, socjologia, jak również biologia. Każda dziedzina musi mieć ponadto inną perspektywę, z której parzymy na edukację, dlatego też możemy wysnuwać przy tym różne wnioski, niekiedy błędne.

Neuroedukacja – co musimy wiedzieć?

Warto wiedzieć, że dziedzina jaką jest neuroedukacja wykorzystuje techniki treningu na poziome neuronalnym, co ma na celu skuteczne pobudzenie mózgu w procesie uczenia się nie tylko dzieci, ale również osób dorosłych, osób zdrowych oraz osób z pewnymi niepełnosprawnościami. Obecnie naukowcy cały czas przeprowadzają różnego rodzaju badania, które mają na celu ustalić, jakie metody nauki są skuteczne i jakie pozwolą zapamiętać dane informacje nie na chwilę, ale na dłuższy czas. Do badania wykorzystywane są metody, takie jak na przykład neurofeedback, audioterapia, kynoterapia, jak również ćwiczenia integracji międzypółkulowej. Te właśnie metody okazały się bardzo atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak również dla dorosłych. Nie wymagały one od terapeuty odwoływania się do doświadczeń człowieka, czy też zmiany jego przekonań.

Efekty neurotreningu miały na celu znacznie wsparcie pracy mózgu, poprawę wyników uczenia się, zwiększenie uwagi słuchowej, poprawę pamięci, jak również ich celem było nauczenie się radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.