Jakie cechy posiada zdolne dziecko i w jaki sposób wspierać jego rozwój?

Dziecko wybitnie uzdolnione można rozpoznać po zaobserwowaniu u niego kilku szczególnych cech, tj. dobra pamięć, ciekawość poznawcza, obszerne zainteresowania czy bujna wyobraźnia. Istotne jest jednak to, aby czas spędzony z dzieckiem zdolnym mógł mu służyć zaspokojeniu wszystkich jego potrzeb rozwojowych.

Jakie cechy posiada zdolne dziecko?

Jedną z cech zdolnego dziecka jest spostrzegawczość, gdyż potrafi ono dostrzec wiele najdrobniejszych szczegółów, a także subtelne różnice pomiędzy różnymi obiektami.

Jego zainteresowania są bardzo szerokie. Wybitnie uzdolnione dziecko posiada obszerną wiedzę z tematów i zagadnień, które przykuwają jego uwagę.

Słownictwo dziecka uzdolnionego również jest na wysokim poziomie. Szybko przyswaja nowe słowa i doskonale rozróżnia znaczenie pojęć. Wiąże się to także z czytaniem wielu lektur. Dzięki zagłębianiu się w treści różnych książek, potrafi czytać szybko i ze zrozumieniem. Dziecko zdolne umie również adekwatnie zreferować przeczytane przez siebie treści.

Dziecko wybitnie uzdolnione posiada cechę ciekawości poznawczej. Oznacza to, że jest ono bardzo dociekliwe, a sprawy dotyczące natury człowieka czy powstania świata są dla niego bardzo interesujące.

Dziecko zdolne można rozpoznać również po tym, że posiada dobrą pamięć i obszerną wiedzę. Od najmłodszych lat wykazuje wyjątkową zdolności koncentracji. Ma bujną wyobraźnię i umie też z łatwością dostrzec niestandardowe rozwiązania poszczególnych problemów. Szybko myśli i lubi urozmaicać zabawy, które wydają mu się zbyt proste.

Ponadto zdolne dziecko stawia samemu sobie wysokie wymagania i cały czas dąży do realizacji kolejnych osiągnięć.

Jak pomóc zdolnemu dziecko w rozwoju?

Wybitnie uzdolnione dziecko posiada szczególne potrzeby rozwojowe. Podstawowy program nauczania może mu nie wystarczyć. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest indywidualizacja procesu nauczania, dzięki której zdolne dziecko będzie mogło przyswajać poszerzone i wzbogacone treści.

Bardzo ważne jest zaspokajanie potrzeb poznawczych dziecka zdolnego. Należy więc zadbać o organizowanie licznych gier i zabaw edukacyjnych. Rodzice i nauczyciele powinni również umożliwić takiemu dziecko uczęszczanie na koła zainteresowań, obozy naukowe, prelekcje czy warsztaty badawcze.

Aby rozwijać myślenie twórcze opiekunowie dziecka zdolnego powinni zadbać o dostarczanie mu materiałów rozwijających wyobraźnię, a także takich, które wzbogacają obrazowość języka.

Nie należy zapominać o tym jak ważne dla dziecka jest uznanie przez rodziców jego twórczego myślenia i zachowania. Dzięki temu będzie ono jeszcze bardziej doceniane, śmiałe, zdeterminowane i chętne do samorealizacji i osiągania sukcesów.

Nauczyciel w szkole również powinien pamiętać o tym, żeby uwrażliwiać wybitne dziecko na bodźce obecne w otoczeniu i tworzyć dla niego twórczą atmosferę, czyli swobodę w zachowaniu i w przestrzeni. Ogromnym błędem byłoby narzucanie zdolnemu dziecku sztywnych schematów. Stanowiłoby to barierę w zaspokojeniu jego potrzeb rozwojowych.

Podsumowanie

Jeśli zaobserwujemy u młodego człowieka cechy dziecka wybitnie uzdolnionego, musimy zadbać o jego prawidłowy rozwój w sposób szczególny. Dziecko zdolne powinno posiadać warunki do rozwijania twórczego myślenia i zaspokajania potrzeb poznawczych. Podstawowy program nauczania i brak dodatkowych zajęć mogłoby blokować jego potencjał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.