Jak pomóc dziecku w adaptacji do nowej szkoły?

Dla wielu dzieci rozpoczęcie nauki w szkole jest dużym przeżyciem, które wiąże się ze stresem. Uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych stają przed problemem adaptacji do nowej szkoły. Zanim się zaaklimatyzują, poznają zasady rządzące w szkole, nauczycieli, kolegów i koleżanki, minie trochę czasu. Etap adaptacji jest nieunikniony. Każde dziecko przechodzi go inaczej. Nauczyciele i rodzice mogą jednak pomóc dziecku w złagodzeniu trudności adaptacyjnych. Od ich zachowania dużo zależy.

 Czym jest proces adaptacji?

Każde dziecko inaczej przechodzi przez początkowe trudności adaptacyjne. Jedne dzieci szybciej dopasowują się do zmiany sytuacji, inne potrzebują więcej czasu. Poznanie nauczycieli i środowiska rówieśników wymaga czasu. Już po kilku dniach dziecko może nawiązać pierwsze znajomości, przyjaźnie, swobodnie komunikować się z innymi. Jeżeli jest zbyt zamknięte w sobie, nie jest rozmowne, oznacza to, że nie czuje się w pełni zaaklimatyzowane w nowym środowisku szkolnym. Z czasem sytuacja może się unormować. Jeżeli będzie się przedłużała, nauczyciele i rodzice powinni zareagować, przeprowadzić z dzieckiem szczerą rozmowę. Niekiedy może się okazać, że niezbędna będzie pomoc psychologa szkolnego.

Pomoc nauczyciela w adaptacji dziecka w nowej szkole

W pomocy dziecku w adaptacji do nowych warunków szkolnych dużą rolę odgrywają nauczyciele. Wychowawcy klas pierwszych powinni bacznie obserwować swoich uczniów. Z czasem wychowawca zauważy, którzy uczniowie prowadzą życie grupowe, a którzy znajdują się na uboczu. Może mieć to również związek w postępami w nauce. Dziecko osamotnione, które żyje niejako na uboczu grupy uczniów może mieć problemy z koncentracją uwagi i przyswajaniem wiedzy. Niekiedy jest też obiektem żartów, kpin ze strony innych dzieci.

W sytuacji braku pełnej adaptacji uczniów nauczyciel może zorganizować na lekcjach pracę w mniejszych grupach, które sprzyjają rozwijaniu relacji pomiędzy uczniami. Dobry sposobem na ułatwienie adaptacji są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne (np. edukacyjne, sportowe, wycieczki i inne). Spotkania integracyjne w szkole, np. Andrzejki, Choinka również sprzyjają integrowaniu się uczniów z sobą.

Nauczyciel widząc postępu uczniów powinien jak najczęściej ich wynagradzać, podkreślać pozytywne cechy ucznia. Na lekcjach wychowawczych rozmawiać o problemach i emocjach uczniów. Im większa pomoc ze strony nauczycieli i wychowawców, tym większa szansa na szybszą adaptację do nowych warunków.

Pomoc rodziców w adaptacji dziecka do nowej szkoły

Rodzice mogą również pomóc swojemu dziecku w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Powinni wspierać dziecko w tym trudnym okresie. Pomagać we wszystkich przygotowaniach do szkoły, jak najczęściej rozmawiać o tym, co działo się w szkole, jaki materiał został zadany na pracę domową, jaka atmosfera panuje w szkole, czy dziecko dobrze się czuje, co go trapi i martwi, z czego się cieszy i czego pragnie. Codzienna rozmowa rodziców z dzieckiem o życiu w szkole jest kluczowa dla samopoczucia dziecka. Jeżeli dziecko czuje się niepewnie, nie wierzy we własne możliwości, myśli, że nie poradzi sobie z ogromem materiału do opanowania,  rodzice powinni reagować na tę sytuację. Pomagać dzieciom w przygotowaniu do każdego dnia w szkole, rozmawiać i podkreślać pierwsze sukcesy dziecka np. „jestem z ciebie dumna, że tak dobrze rozwiązałaś zadanie domowe”. Wszelka krytyka, ubliżanie i karcenie dziecka za niepowodzenia szkolne może utrudnić adaptację dziecka do nowej szkoły. W tym pierwszym okresie należy wykazać się dużą wyrozumiałością wobec dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.