Czy stawianie granic jest konieczne?

W dzisiejszym świecie roi się od porad dotyczących najlepszego sposobu wychowywania dzieci. Trzeba jednak przyznać, że spora ich część to wskazówki wątpliwej jakości. Jakiś czas temu popularny stał się, chociażby model tak zwanego bezstresowego wychowania dzieci. Szybko jednak okazało się, że ma on znaczące wady. Mimo to sporo rodziców i wychowawców nadal ma opory przed stawianiem dzieciom określonych granic. Specjaliści twierdzą jednak, że jest to niezbędny element prawidłowego wychowania dziecka. Dlaczego można tak powiedzieć?

Wyznaczanie granic a poczucie bezpieczeństwa u dziecka

Rodzice z różnych powodów mogą unikać wytyczania konkretnych granic swoim dzieciom. Niektórzy nie chcą konfrontacji z dzieckiem i obawiają się, że stracą jego sympatię. Dla innych pozostawienie dziecku pełnej swobody jest po prostu wygodne. Jeszcze inni są niepewni swoich kompetencji wychowawczych bądź boją się, że zatracą równowagę i staną się zbyt surowi dla ukochanej pociechy. Jakiekolwiek są przyczyny zaniechania wytyczania granic, trzeba mieć świadomość, że taki sposób edukacji młodego człowieka nie jest dobry. Dziecko pozostawione same sobie może szybko poczuć się zagubione. Gdy rodzice nie ustalają żadnych zasad i reguł, mały człowiek dochodzi do wniosku, że dorośli się nim nie interesują. Granice- nawet jeśli dziecko z pozoru tego nie dostrzega- są ochroną. Wtedy maluch czuje, że mama i tata troszczą się o niego i stale czuwają nad tym, co się dzieje w jego życiu. Wie, że jego dobro nie jest im obojętne. Im straszy i bardziej świadomy jest młody człowiek, tym lepiej rozumie różne zachowania rodziców i ich wpływ na to, jaką staje się osobą.

Nauka odpowiedzialności i szacunku wobec innych

Dziecko, które nie ma jasno zakreślonych granic, łatwo będzie przekraczało granice innych. Może objawiać się to w różny sposób. Maluch mający całkowitą swobodę nie nauczy się szanować autorytetów- czy to rodziców, czy nauczycieli, czy innych dorosłych. Nie będzie też miał oporów przed tym, by ranić i sprawiać przykrość swoim rówieśnikom, ponieważ nikt nie wyjaśnił mu, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Wyznaczając granice i egzekwując przestrzeganie ich, rodzice pomagają dziecku zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Co więcej, uczą je brać odpowiedzialność za swoje czyny. Dziecko może wtedy zrozumieć, że wszystko, co robi przynosi konsekwencje – dobre lub złe. Ucząc dziecko stosować się do określonych zasad i reguł, rodzice doskonale przygotowują je do dorosłego życia- socjalizują je i przysposabiają do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jak rodzice mogą ustanawiać granice?

Rodzice powinni upewnić się, czy dziecko na pewno rozumie co może, a czego nie może. Młody człowiek ma prawo wiedzieć, dlaczego stawiane są mu dane granice. Mama i tata muszą więc wyjaśniać mu, czym motywują swoje decyzje. Rodzice powinni też pamiętać, że dzieci są uważnymi obserwatorami i najlepiej uczą się, analizując przykład dorosłych. Nie bez przyczyny funkcjonuje powiedzenie: „Lepszy przykład niż wykład”. Każda zasada słowna musi być potwierdzona adekwatnymi czynami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.